Termékek Menü

Adatkezelés (GDPR)

Tisztelt Felhasználónk!

Kérjük, hogy jelen tájékoztatónkat a webáruház használata előtt figyelmesen olvassák el! Amennyiben azzal kapcsolatban bármilyen kérdése van, úgy cégünk az alábbi elérhetőségeken áll az Ön rendelkezésére: info@isocomp.hu, mobil: +36 20 236 8661, Tel: 06 1 466 4059.
Cím: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 19.

Tájékoztatjuk arról, hogy Ön jogosult arra, hogy az alábbiakban a szolgáltatások igénybevétele során, azzal összefüggésben adott adatai kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben adatai kezeléséhez a hozzájárulást oldalunkon megadja, úgy ezen hozzájárulását nyilvántartjuk abból a célból, hogy kétség esetén akár Önnek, akár arra jogszabály alapján jogosult harmadik személynek igazolhassuk a hozzájárulás fennállását vagy megszűnését.

A 2018.05.25. napjától közvetlenül alkalmazandó, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR) szóló jogszabályra is figyelemmel, adatai kezelése körében az alábbiakról tájékoztatjuk:

Regisztráció

1) Amennyiben Ön oldalunkon regisztrált felhasználóként kíván böngészni, úgy ehhez az alábbi adataira van szükségünk: Megrendelő Neve, Számlázási Cím, Szállítási Cím, Telefonszám, email cím. Ezen adatokban bekövetkező változásokat Ön bármikor jelezheti, kérheti azok módosítását Cégünktől. Ezen adatait a szolgáltatásaink igénybevételével összefüggésben kezeljük azon időponttól, mikor Ön azt rendelkezésünkre bocsátja, és regisztrációját oldalunkon fenntartja. Regisztrációja törlésével adatait tovább nem kezeljük.

2) Amennyiben Ön nem kíván regisztrálni, szolgáltatásainkat abban az esetben is zavartalanul elérheti, igénybe veheti. Ebben az esetben a szolgáltatás konkrét igénybevételével összefüggésben, a szolgáltatás teljesíthetősége és számviteli elszámolása, valamint az ahhoz kapcsolódó igényérvényesítés érdekében és körében kezeljük a következő adatait: Megrendelő Neve, Számlázási Cím, Szállítási Cím, Telefonszám, email cím. A szolgáltatás igénybevételének lezárásával (a jogügylet befejezésével), az elállási határidőt követő nappal adatai törlésre kerülnek rendszerünkből.

Tájékoztatjuk arról, hogy a szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződést, ahhoz kapcsolódó számviteli bizonylatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban megszabott megőrzési határidőig őrizzük.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokról attól függően, hogy Ön regisztrált felhasználó-e vagy regisztráció nélkül kívánja igénybe venni szolgáltatásainkat, nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartásban rögzített adatairól, az adatrögzítés időpontjáról, a nyilvántartás alapján kezelt adatairól, az adatkezelés tartamáról és céljáról, az Ön adatainak harmadik személy részére történő átadásáról Ön bármikor, ingyenesen felvilágosítást kérhet az alábbi elérhetőségen: info@isocomp.hu Kérésére az Ön vonatkozásában kezelt adatokról, és a nyilvántartás Önt érintő taralmáról és adatkezelési tevékenységünkről – az Ön azonosítását követően – tájékoztatást adunk. Tájékoztatásunkat az Ön részére az Ön erre irányuló kérelme kézhezvételétől számított 30 napon belül juttatjuk el az Ön részére.

Ön bármikor kérheti adatai törlését a regisztrációja törlése során. Ebben az esetben is biztosítjuk a webáruház használatát az Ön részére a nem regisztrált felhasználókra vonatkozó feltételekkel.

Adatátadás:

Tájékoztatjuk, hogy a Isolator Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Székhelye: 2030 Érd, Orvos utca 22., adószám: 20989415-2-13, mint személyes adataikat a jogügylet teljesíthetősége érdekében az alábbi személyeknek adjuk át :

  • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

  • CHS Hungary Kft. (2040 Budaörs, Vasút utca 15.)

  • Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.)

     

A vásárlási feltételek elfogadásával Ön nyilatkozik, hogy adatainak a jogügylet teljesítésével összefüggő átadásához az alábbi személyek részére a hozzájárulását megadja

Amennyiben nem fogadja el:

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok átadásához nem járul hozzá, úgy Önt kizárólag az alábbi címen tudjuk személyesen kiszolgálni. Isocomp Számítástechnikai Szaküzlet 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 19.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az Isolator Bt. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.isocomp.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Isolator Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Cím: 2030 Érd, Orvos utca 22.
Cégjegyzékszám: 13-06-040368
Cégbíróság vagy nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság 1146 Budapest, Thököly út 97-101
Statisztikai számjel: 20989415-4532-212-13
Elérhetőség: info@isocomp.hu
Szolgáltató egyéb elérhetősége: +36-1-466-4059, +36-20-236-8661; Fax: +36-1-466-4059
Adószám:20989415-2-13

Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu